Ontvangen schadevergoeding behoort tot grondslag box 3

8 oktober 2017

Ontvangt iemand een letselschadevergoeding vanwege een ongeval? En wordt die schadevergoeding op een bankrekening overgemaakt? Dan behoort het volledige saldo van die bankrekening tot de rendementsgrondslag. Er geldt geen vrijstelling voor (letsel-)schadevergoedingen in box 3.

Een man had in het verleden diverse letselschade uitkeringen ontvangen vanwege verkeersongevallen. Deze uitkering had de verzekeringsmaatschappij gestort op de bankrekening van de belanghebbende. Op de peildatum voor de vermogensrendementsheffing bedroeg het saldo van de bankrekening inclusief de schadevergoeding € 93.350. In geschil voor Hof Amsterdam was of de ontvangen letselschadevergoeding behoorde tot de grondslag voor box 3.

Het hof oordeelt dat dit het geval is. Voor zover het banktegoed ontvangen bedragen aan schadevergoedingen omvat, is niet voorzien in een vrijstelling in de wet. Voorts oordeelt het hof nog dat het de rechter niet is toegestaan de innerlijke redelijkheid en billijkheid van de wet te beoordelen. Het hof kon daarom niet tegemoetkomen aan het verzoek van de man om de wet aan te passen vanwege zijn standpunt dat het opnemen van nog niet uitgegeven schadevergoedingen in de rendementsgrondslag onbillijk was. Het hof verklaarde zich bovendien onbevoegd om het beroep van de man op de hardheidsclausule te beoordelen. Die bevoegdheid is voorbehouden aan de Minister van Financiën.

Terug naar nieuwsoverzicht

Onder andere aangesloten bij