Tarieven

Tariefvorm
Van As Financieel Advies hanteert verschillende tariefvormen:

  • een uurtarief (vooral geschikt voor losse advieswerkzaamheden van beperkte omvang);
  • een vast bedrag (praktisch voor helder afgebakende werkzaamheden zoals het opstellen van een financieel plan, hypotheek advies of vermogensadvies);
  • een combinatie van deze twee tariefvormen.

Onder andere aangesloten bij